شرکت علوم سبز به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از فارغ التحصیلان و متخصصین با تجربه در حوزه های زیر دعوت به همکاری مینماید:

کارشناس پایگاه داده

رشته تحصیلیریاضی (کاربرد در کامپیوتر) مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
مقطع تحصیلیکارشناس/ کارشناسی ارشد
 کارشناس / کارشناس ارشد - پایگاه داده

طراح و برنامه نویس

رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
مقطع تحصیلیکارشناس/ کارشناسی ارشد
کارشناس / کارشناس - طراح و برنامه نویس

تحلیل گر ارشد سیستم

رشته تحصیلیریاضی (کاربرد در کامپیوتر) مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد/دکتری
کارشناسی ارشد/دکتری - تحلیل گر ارشد سیستم

کارشناس برنامه نویس موبایل

رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
مقطع تحصیلیکارشناس/ کارشناسی ارشد
کارشناس / کارشناس - برنامه نویسی موبایل

کارشناس سخت افزار

رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
مقطع تحصیلیکارشناس/ کارشناسی ارشد
کارشناس / کارشناس - سخت افزار

کارشناس امنیت شبکه و اطلاعات

رشته تحصیلیفناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر(نرم‌افزار، سخت‌افزار)
مقطع تحصیلیکارشناس/ کارشناسی ارشد
کارشناس / کارشناس - امنیت شبکه و اطلاعات
Top