پخش تلویزیون زنده و محتوای ویدئو و صوت بصورت On demandبر روی شبکه با پهنای باند بالا
پشتیبانی از ارتباط دوطرفه برای کاربردهای تعاملی با تلویزیون به دو روش زنده و HDTV
قابلیت دسترسی بر روی چند دستگاه (TV, PC, STB, Mobile)
نیاز به پهنای باند کم (عدم نیاز به ارسال تمام کانال ها به هر کاربر)
ارائه امن محتوا با کیفیت بالا
Time Shifting
شخصی سازی

مشخصات محصول

  • پخش تلویزیون زنده و محتوای ویدئو و صوت بصورت On demandبر روی شبکه با پهنای باند بالا
  • پشتیبانی از ارتباط دوطرفه برای کاربردهای تعاملی با تلویزیون به دو روش زنده و HDTV
  • قابلیت دسترسی بر روی چند دستگاه (TV, PC, STB, Mobile)
  • نیاز به پهنای باند کم (عدم نیاز به ارسال تمام کانال ها به هر کاربر)
  • ارائه امن محتوا با کیفیت بالا
  • Time Shifting
  • شخصی سازی
Top