راهکار کنکاش (کارایی، نظارت، کنترل و آمار شبکه) در طبقه¬بندی موضوعی و عملکردی در رده نرم افزارهای Network Performance Management System(NPMS) قرار می¬گیرد. این¬گونه سامانه ها با هدف عیب یابی و پیگیری کیفیت شبکه ها طراحی و پیاده سازی می¬شود. در حال حاضر نمونه¬های بسیاری از اینگونه راهکارها برای شبکه¬های مخابرات سیار وجود دارد که از آن میان میتوان به محصول شرکت¬های بزرگی همچون Astellia ، Empirix و PolyStar اشاره نمود. در این سند به معرفی و دلایل استفاده از راهکار کنکاش در مقابل رقبای خارجی خود به اختصار پرداخته خواهد شد. .

مشخصات محصول

 • راهکار کنکاش بمنظور تحلیل سیگنالینگ شبکه مخابرات سیار و با هدف عیب یابی و پیگیری کیفیت شبکه مخابرات سیار با اهداف کلان زیر طراحی گردیده است :
 • دانش بومی و مطابق با نیازمندی های کارفرما
 • پشتیبانی کامل از نسل 2 و 3 شبکه های تلفن همراه
 • پايش لحظه اي عملکرد شبکه در حوزه سوييچ مستقل از Vendor
 • آگاهي از مشکلات کيفي قبل از شکايت مشتريان
 • تشخيص و تحلیل مشکلات در هر دو حوزه درکمترين زمان از طريق تحليل سر به سر (E2E)
 • توليد شاخص هاي عملکرد کيفي (KPI) مستقل از شرکت سازنده و تکنولوژي
 • ارائه گزارش عملکرد شبکه براي سطوح متفاوت سازماني در قالبهاي متنوع
 • تضمين کيفيت سرويس هاي ارايه شونده توسط واحد Roaming
 • امکان پاسخ گويي به مشترکينVIP
 • امکان تحليل عملکرد گوشي هاي فعال در شبکه و پاسخ گويي به مشکلات
 • گزارش آلارم بر اساس تغییر آستانه و تغییر رفتار المانهای شبکه
 • قابلیت تحلیل Fail Cause تا حد CDR توسط کاربر
 • قابلیت ارائه سرویس موقعیت در سطح Cell برای مشترکین و تبلیغات هوشمند به صورت Online
Top