حمل و نقل به عنوان بستر اصلی ارتباطی در جامعه امروزی شناخته میشود ، تامین امنیت بسترهای مختلف حمل و نقل از قبیل هوایی ، زمینی ، دریایی از مهمترین دغدغه های مدیران حمل و نقل و نهادهای تامین امنیت میباشد .
فرودگاه ها : تامین امنیت فرودگاهها به عنوان درگاه اصلی حمل و نقل هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، علاوه بر لزوم تامین امنیت محیط های داخلی فرودگاه از قبیل مبادی ورود و خروج مسافر و سالن های ترانزیت ، تامین امنیت و کنترل محیط پیرامون هر فرودگاه نیز از حساسیت بالایی برخوردار است . ارائه راهکار مناسب جهت تامین امنیت فرودگاه ها از مهمترین موضوعات در مباحث تامین امنیت شهری است .
بنادر : یکی از مهمترین درگاههای ارتباطی حمل و نقل ، بنادر میباشند. با توجه به میزان حمل و نقل و حجم بالای ارسال کالا از طریق بنادر تامین امنیت این اماکن از اولویتهای دولت ها می باشد ، امکان ارسال کالاهایی از قبیل مواد منفجره ، تسلیحات ، مواد شیمیایی از طریق بندرهایی با درجه اهمیت پایین بزرگترین تهدید امنیت عمومی محسوب می شود . بنادر همچنین بطور روزافزون با افزایش میزان فعالیت های مجرمانه روبرو هستند . از این رو تامین امنیت بنادر نیز باید در بالاترین اولویت جهت تامین امنیت عمومی قرار گیرد .
موارد بالا اهمیت و ضرورت تجهیز بنادر به سیستم های امنیتی را بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و نیز موسسه بین المللی امنیت بندر و کشتی (ISPS) بیش از پیش مشخص مینماید .
از دیگر درگاههای مهم حمل و نقل و عبور و مرور افراد و کالاها ، می توان به مرزهای زمینی و گمرکات اشاره نمود . به جرات میتوان از تامین امنیت مرزها و گمرکات به عنوان بالاترین اولویت امنیتی هر کشور نام برد که در این راستا ارائه راهکار مناسب امنیتی بسیار حائز اهمیت می باشد .

 

Top