نظارت لحظه ای و دائمی از کلیدی ترین مسائل در مراکز صنعتی می باشد ، نظارت دائمی (7/24) بر کلیه پروسه های تولید ، تضمین کننده وجود روند بهینه در فرآیند تولید کالا میباشد. علاوه بر نیاز به مانیتورینگ دائمی خطوط تولید در مراکز صنعتی، تامین امنیت این مراکز و نیز اطمینان از ایمن و امن بودن کلیه تجهیزات و تاسیسات نیز یکی از عناصر حیاتی در این
محیط ها است . از اهم مکانهایی که جهت تامین امنیت در مراکز صنعتی میتوان به آنها اشاره نمود سالن های تولید ، محوطه های داخلی مراکز ، انبارها ، محل های بارگیری کالا ، ساختمان های اداری ، مبادی ورود و خروج پرسنل و وسائط نقلیه میباشد.

مهمترین دستاوردها


  • کاهش جرایم و سرقت های داخل محیط 
  • افزایش امنیت جانی پرسنل و پیشگیری از تهدیدات بیرونی
  • کنترل و دسترسی افراد به نواحی با سطح دسترسی خاص
  • امکان نظارت دقیق و دائمی بر تجهیزات حساس و حیاتی
  • امکان کنترل و مانیتورینگ مجموعه در شرایط اضطرار و بحران جهت مدیریت بهتر شرایط
Top