پدالبند باسل برای عموم خودرو ها قابل استفاده می باشد. این محصول به گونه ای طراحی شده که دو پدال ترمز و کلاچ را قفل می کند. جایگاه این قفل به گونه است که سارق دسترسی خوبی به آن نداشته و نمی تواند آن را ظرف مدت کوتاه از خودرو جدا کند. 

مشخصات محصول

  • قابل استفاده در انواع ماشین‌های سواری خارجی و داخلی
  • امکان نصب و بازگشایی بدون نیاز به خم شدن راننده
  • رعایت نکات حفاظتی در طراحی
  • استفاده از مواد مقاوم در بدنه
Top