امنیت شبکه

هدف از این سیستم ایجاد یک ارتباط فیزیکی یک طرفه جهت انتقال داده از قسمت ناامن مانند اینترنت به شبکه های محلی و عدم دسترسی آنها با دنیای بیرون به صورت مستقیم

این محصول قدرتمند ایرانی، سامانهای است یکپارچه جهت مدیریت رخدادها و اطلاعات امنیتی(SIEM) که امکان جمع‌آوری لاگ‌ها از طریق حسگرهای متفاوت و نیز ایجاد

SGI-Tokenیک توکن سخت‌افزاری USB است که کلمه عبور یکبار مصرف مبتنی بر زمان تولید کرده و دارای عملکرد قابل

آزمون نفوذپذیری روشی برای تخمین میزان امنیت یک کامپیوتر یا یک شبکه است که با شبیه‌سازی حملات یک هکر و

Top