یکی از دغدغه های مهم ارگانها و اشخاص، جعل مهرهای سازمانی و یا تأیید اصالت آنها می باشد. این مجموعه مفتخر است که مهرهایی با ضریب امنیتی بالا را ارائه نماید.

مشخصات محصول

  • بدون نیاز به استامپ
  • ایجاد ریزنگاشت در سطح مهر
  • تصویر مخفی
  • گیلوژهای امنیتی
  • جوهر خاص
  • ایجاد تصویر در مهر
  • مهرهای چند رنگ
  • عدم تکرار
  • تعداد ضرب بالا حدود 10000 ضرب
  • تنوع در سایز
Top