استفاده از مهر برجسته در زیر برگه های رسمی که بیم سوء استفاده از رونوشت آنها می رود نیز در اغلب نهادها و ادارات مرسوم بوده و هست. اما به علت نا واضح بودن این نوع مهرها معمولا ایجاد نقش برجسته ای مشابه کار دشواری نیست. ما با ایجاد طرحهای سه بعدی در چند عمق مختلف، ایجاد وضوح کافی در طرح مهر و منقش کردن مهر به ظرافت های خاص این امکان را از جاعلین گرفته و امکان ساخت مهر مشابه را دشوار می کنیم.

مشخصات محصول

  • روشی سریع و آسان جهت حفاظت اسناد مهم در مقابل جعل
  • دارای انواع قابل استفاده بر روی کاغذ، کارت پرس شده، کارت پی وی سی و پاکت حفاظتی
  • طراحی دقیق جهت و ایجاد عمق مناسب
  • روشی مناسب و کم هزینه جهت جلوگیری از جعل کارتهای شناسایی
  • دارای پایه بزرگ و مقاوم جهت وارد کردن نیروی مناسب
Top