مهر لاک که از دیرباز به جهت مهر و موم سازی پاکت از آن استفاده می شده هنوز در بسیاری از ارگانها و در مناقصات مورد استفاده قرار می گیرد. این مهر کاربردهای متفاوتی از جمله استفاده در نامه های مناقصات، پلمپ پاکتهای محرمانه و ... دارد. اما همیشه نهادها با مشکل جعل این نوع از مهرها روبه رو بوده اند. به همین دلیل شرکت علوم سبز با بکار گیری طرحهای سه بعدی در ساخت این نوع از مهرها گامی نو در جلوگیری از جعل مهرهای لاک برداشته است.

مشخصات محصول

  • ساخت مهر لاک با قابلیت‌های حفاظتی
  • ایجاد طرح سه بعدی در لاک و مهر
  • حفظ ظرافت طرح در مهر
Top