امنیت اسناد

معمولا برای انتقال اوراقی که برای ما ارزش مادی و یا معنوی دارند نگرانی وجود دارد که آیا پاکت مورد نظر در طی مسیر باز شده یا نه. حتی در برخی موارد نگران

بکارگیری برچسب های هولوگرام جهت حفاظت اسناد و تصدیق صحت تعلق یک کالا به تولید کننده آن یکی از ایمن ترین روشهای مقابله با جعل و کپی سازی

استفاده از مهر برجسته در زیر برگه های رسمی که بیم سوء استفاده از رونوشت آنها می رود نیز در اغلب نهادها و ادارات مرسوم بوده و هست. اما به علت

نقل و انتقال و نگهداری امن اسناد و اشیاء مهم و حساس به عنوان یکی از معضلات اکثر مراکز دولتی و نظامی کشور مطرح می‌باشد.

یکی از دغدغه های مهم ارگانها و اشخاص، جعل مهرهای سازمانی و یا تأیید اصالت آنها می باشد. این مجموعه مفتخر است که مهرهایی با ضریب امنیتی بالا

مهر لاک که از دیرباز به جهت مهر و موم سازی پاکت از آن استفاده می شده هنوز در بسیاری از ارگانها و در مناقصات مورد استفاده قرار می گیرد. این مهر کاربردهای متفاوتی از جمله

پلمپ که خود یکی از ابزارهای ایجاد ایمنی در نقل و انتقالات، بایگانی ها و ... می باشد، به نوبه خود از حساسیت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین نکات در

Top