امروزه استفاده از مشخصات بیومتریکی فرد در ثبت و تائید هویت برای صدور اسناد هویتی مانند انواع کارتهای شناسایی، گذرنامه، ویزا و مجوزهای خاص در حال گسترش روز افزون است. تصویر چهره، اثرانگشت و عنبیه از بیومتریکهای رایج برای استفاده در کاربردهای شهروندی و ثبت اسناد می‌باشند. شرکت علوم سبز در این زمینه، سامانه MBEIS (Multi Biometric Enrollment Identification System) را جهت ثبت نام و بازشناسی افراد با استفاده از بیومتریکهای چهره، اثرانگشت و عنبیه تولید نموده است. این نرم افزار جامع، قابلیت ثبت نام افراد با اطلاعات بیومتریکی را دارا بوده و امکان تائید و شناسایی از طریق همان بیومتریک را در اختیار بهره برداران قرار می‌دهد. استفاده همزمان از چندین بیومتریک بصورت ترکیبی، دقت و صحت شناسایی افراد را بسیار بالا می‌برد در حدی که نمیتوان خطایی برای شناسایی بین بانکهای بسیار بزرگ از افراد متصور بود.
این سامانه جهت ثبت نام و صدور کارتهای هویتی و مجوزهای گوناگون در حوزه های شهروندی مناسب بوده و احراز هویت را با افزودن مشخصات بیومتریکی تقویت می‌کند. همچنین این سامانه با جلوگیری از ثبت نامهای تکراری، سوء استفاده افراد را هنگام صدور کارتها و مجوزها کاملا ناممکن می‌سازد.

مشخصات محصول

 • تشکیل بانکهای بزرگ تشخیص و تایید هویت برای کاربردهای قضائی
 • صدور اسناد شناسایی هویتی چند بیومتریکی در ابعاد ملی
 • صدور کارت‌های شناسایی برای مجرمین زندانی
 • صدور پاسپورت الکترونیکی
 • کنترل دسترسی
 • کنترل مرزها
 • ثبت نام مسافرین

 

ویژگی های اساسی:

 • امکان ثبت نام و بازشناسی افراد درون بانکهای بسیار بزرگ چند بیومتریکی
 • دارای موتور جستجوی چند بیومتریکی شرکت Neurotechnology
 • امکان ثبت نام هر فرد با یک تصویر چهره - دو تصویر عنبیه و تا ده تصویر اثر انگشت
 • دارای معماری Client/Server
 • امکان بازشناسی با سرعت و صحت بالا
 • امکان ممانعت از ثبت نام تکراری افراد
 • امکان ترکیب مشخصات چندین بیومتریک جهت بازشناسی دقیق
 • قابلیت اتصال به دوربینو سنسورهای متنوع بیومتریکی

دانلود کاتالوگ

Top