شرکت علوم سبز از سال 1371 فعالیت های تخصصی چندگانه خود را با اتکا به تکنولوژی روز و تجربیات بنیانگذارانش آغاز نموده است.

این شرکت با بکارگیری توانمندی های حرفه ای و تجربیات گسترده تیم کارشناسی ، مدیریتی و با استفاده از فناوری های پیشرفته روز جهان قابلیت ارائه خدمات ، طراحی، مشاوره، اجرا و نظارت در زمینه های مختلف را دارا است.

طی بیش از دو دهه فعالیت مستمر شرکت تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه و بومی سازی سامانه های مختلف و ارائه راهکار در زمینه سیستمهای ارتباطی، ایمنی و حفاظت الکترونیکی و مکانیکی قرارداده و ثمره سالها تلاش و کوشش متخصصین خود را در اختیار جامعه امروز ایران قرار میدهد.

در این راستا با گردآوری مجموعه ای قریب به 200 نفر از جوانان و کارشناسان با تجربه کشور محیطی پویا و کارآمد را جهت ارائه خدمات و محصولات خود فراهم آورده ایم.

زمینه فعالیت های علوم سبز در یک نگاه

1 2 3 4 5
Top