منابع انسانی

گواهینامه

تحقیق و توسعه سیستم های ارتباطی و مخابراتی


پیشرفت و توسعه تحولات در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب شد این صنعت متمایز از سایر صنایع ، روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

تحقیق و توسعه نرم افزاری


گسترش روز افزون استفاده از انواع کامپیوتر، از سیستم های رایانه شخصی گرفته تا انواع گوشی های همراه و تبلت ها، نزدیکی و تعامل هرچه بیشتر انسان و ماشین را پدید آورده است.

تحقیق و توسعه مکاترونیک


ارتقاء توانایی شرکت علوم سبز در زمینه ایجاد،‌ تدوین و توسعه تکنولوژیهای خاص و همچنین تهیه،‌ تجمیع و ساخت تجهیزات و اداوت خاص، مرتبط با ...

سیستم های ایمنی وحفاظت الکترونیکی


امروزه با توجه به تهدیدات امنیتی که بشر با آن روبروست، ضرورت استفاده از سیستمهای هوشمند به عنوان یک ابزار پیشگیر و اطلاع رسان جهت حفاظت از اماکن، اموال، افراد و اطلاعات بیش از پیش احساس می شود.

تحقیق و توسعه امنیت شبکه


امروزه با توجه به تهدیدات امنیتی که بشر با آن روبروست، ضرورت استفاده از سیستمهای هوشمند به عنوان یک ابزار پیشگیر و اطلاع رسان جهت حفاظت از ...

اخبار و مقالات علوم سبز


آرشیو

مشتریان ما

Top