حمل و نقل به عنوان بستر اصلی ارتباطی در جامعه امروزی شناخته می شود. تامین امنیت بسترهای مختلف حمل و نقل از قبیل هوایی، زمینی و دریایی از مهمترین دغدغه های مدیران حمل و نقل و نهادهای تامین امنیت است.
فرودگاه ها: تامین امنیت فرودگاه ها به عنوان درگاه اصلی حمل و نقل هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر لزوم تامین امنیت محیط های داخلی فرودگاه از قبیل مبادی ورود و خروج مسافر و سالن های ترانزیت، تامین امنیت و کنترل محیط پیرامون هر فرودگاه نیز از حساسیت بالایی برخوردار است. ارائه راهکار مناسب جهت تامین امنیت فرودگاه ها از مهمترین موضوعات در مباحث تامین امنیت شهری است.
بنادر: یکی از مهمترین درگاههای ارتباطی حمل و نقل، بنادرند. با توجه به میزان حمل و نقل و حجم بالای ارسال کالا از طریق بنادر، تامین امنیت این اماکن از اولویت های دولت ها است. امکان ارسال کالاهایی از قبیل مواد منفجره، تسلیحات و مواد شیمیایی از طریق بندرهایی با درجه اهمیت پایین، بزرگترین تهدید امنیت عمومی محسوب می شود. بنادر همچنین بطور روزافزون با افزایش میزان فعالیت های مجرمانه روبرو هستند. از این رو تامین امنیت بنادر نیز باید در بالاترین اولویت در جهت تامین امنیت عمومی قرار گیرد.
موارد بالا، اهمیت و ضرورت تجهیز بنادر به سیستم های امنیتی را بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و نیز موسسه بین المللی امنیت بندر و کشتی (ISPS) بیش از پیش مشخص می کند.
از دیگر درگاههای مهم حمل و نقل و عبور و مرور افراد و کالاها، می توان به مرزهای زمینی و گمرکات اشاره نمود. به جرات می توان از تامین امنیت مرزها و گمرکات به عنوان بالاترین اولویت امنیتی هر کشور نام برد که در این راستا ارائه راهکار مناسب امنیتی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.