گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک

شورای عالی انفورماتیک ایران، شرکت علوم سبز را در ۶ زمینه حائز رتبه دانسته که از آن جمله می توان به رتبه «یک» در زمینه تولید و تبادل اطلاعات اشاره نمود. سایر رتبه های شرکت در سامانه اطلاعات و عوامل نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http://sajar.mporg.ir قابل رویت می باشد.

گواهی نامه اجرای طرح امن سازی زیر ساخت های حیاتی کشور در قبال حملات الکترونیکی

با اتکا به احراز صلاحیت به عمل آمده از سوی «مرکز مدیریت راهبردی افتا» و«سازمان فناوری اطلاعات ایران»، شرکت علوم سبز مجاز است در زمینه استقرار و اجرای طرح امن سازی زیر ساختهای حیاتی کشور در قبال حملات الکترونیکی در کلیه مراکز کشور فعالیت نمایید.

گواهی نامه HSE

در راستای استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست،شرکت علوم سبز موفق به اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت HSE شده است.

گواهی نامه ایزو مدیریت کیفیت ISO9001:2015

دریافت این گواهی نامه، اهتمام شرکت علوم سبز را در راستای کسب فرصت در محیط رقابتی امروز، اثبات توانایی در ارائه محصولات با کیفیت و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان، نشان می دهد.

عضویت در اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

شرکت علوم سبز با عضویت در این اتحادیه، ضمن مشارکت در تصمیم گیری ها، از زمینه های ایجاد شده توسط این سندیکا، در جهت توسعه کسب و کار خود در بازارهای داخلی و خارجی بهره می گیرد.

عضویت در سندیکای افتا

شرکت ها با عضویت در این سندیکا، در ارتباط سازنده و مشارکت و هم افزایی با سایر اعضاء، از خدمات و امکانات یکدیگر در راستای بهبود حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بهره می گیرند.

عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

با کسب این مجوز، شرکت علوم سبز مجاز به انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی است.