شرکت علوم سبز از سال ۱۳۷۱ فعالیت های تخصصی چندگانه خود را با اتکا به فناوری های روز و تجربیات بنیانگذاران خود آغاز نمود. این شرکت با بکارگیری توانمندی های حرفه ای و تجربیات گسترده تیم کارشناسی مدیریتی و با استفاده از فناوری های پیشرفته روز جهان، قابلیت طراحی، مشاوره، ارائه خدمات، اجرا و نظارت در زمینه های مختلف را دارا است.

شرکت علوم سبز، طی بیش از دو دهه فعالیت مستمر، تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه و بومی سازی سامانه های مختلف و ارائه راهکار در زمینه سیستم های ارتباطی، ایمنی و حفاظت الکترونیکی و مکانیکی قرار داده و ثمره سالها تلاش و کوشش متخصصین خود را در اختیار جامعه امروز ایران قرار می دهد.

در این راستا با گردآوری مجموعه ای قریب به ۲۰۰ نفر از جوانان و کارشناسان با تجربه کشور، محیطی پویا و کارآمد جهت ارائه خدمات و محصولات فراهم آمده است. نشانه این پویایی و کارامدی، جلب رضایت همه ذینفعان اعم از سهامداران، کارکنان، شرکای کاری و از همه مهمتر مشتریانی است که رکن اصلی و شاخص کلیدی موفقیت راهبردهای کلان سازمان را تشکیل می دهند.