زمینه اصلی این گروه، تولید نرم‌افزارهای جامع ثبت نام، تأیید و تشخیص هویت افراد براساس پارامترهای بیومتریک است. این نرمافزارها در پلت فرم‌های مبتنی بر ویندوز و وب برای کاربردهای گسترده در ابعاد ملی طراحی و توسعه داده شدهاند. ثبت نام و شناسایی افراد با اثرانگشت، عنبیه و تصویر چهره، موضوع اصلی نرم‌افزارهای تولیدی این گروهاند که در کاربردهای شهروندی و امنیتی قابل بهره‌گیری می‌باشند. این گروه با انجام پروژه‌های متفاوت و به کارگیری ابربانکهای اطلاعاتی و تسلط بر تکنولوژی‌های پردازش موازی و کلاسترینگ (خوشهبندی)، توان طراحی دیتاسنترهای بیومتریکی را دارا است.
همچنین پردازش تصویر از زمینههای کاری این بخش است و تولید محصولات متنوع مبتنی بر پردازش تصویر، شامل انواع طبقهبندیکننده‌های تصاویر، تشخیص محتوا و تحلیل تصاویر بیومتریکی از زمینههای فعالیت گروه بیومتریک می‌باشد.

Advantages
  • نوآوری
  • یک پارچگی
  • چابکی
  • سفارشی سازی
محصولات